Kontakt

Postadress:
Tumba Centrumfastigheter AB
Box 297
147 01 Tumba

Tel växel: 08-522 80 310

Centrumchef:
Mehmet Ruusuvirta
mehmet.ruusuvirta@citycon.com

Uthyrning:
Anders Ohlsson
Anders.Ohlsson@citycon.com

Hyresadministration:
hyror@citycon.com

Event och tillfällig försäljning:
Jens Kvarnström, Specialty Leasing Manager
+46 8 522 80 310
event@citycon.com

Har du tappat något i centrumet eller vill du komma i kontakt med vår bevakning?
Securitas
010- 470 32 51