Kontakt

Postadress:
Citycon AB
Box 1220
164 28 Kista

Tel växel: 08-522 80 310

Centrumchef:
Sofia Söderberg
sofia.soderberg@citycon.com

Uthyrning:
Niklas Puranen
niklas.puranen@citycon.com

Hyresadministration:
hyror@citycon.com

Event och tillfällig försäljning:
Jens Kvarnström, Specialty Leasing Manager
+46 8 522 80 310
event@citycon.com