Kontakt

Centrumchef:
Salla Suonperä
salla.suonpera@citycon.com

Teknisk förvaltare:
Johan Hultman
johan.hultman@citycon.com

Uthyrning:
Håkan Ruda
ext-Hakan.Ruda@citycon.com

Event och tillfällig försäljning:
Maria Kemppainen, Specialty Leasing Manager
maria.kemppainen@citycon.com

Postadress:
Citycon AB
Box 1220
164 28 Kista

Tel Citycon växel: 08-522 80 310