Kontakt

Centrumchef:

Jesper Holmstörm
 

Teknisk förvaltare:

Mats Göransson
 

Uthyrning:

Johan Koppfeldt
 

Event och tillfällig försäljning:

Maria Kemppainen, Specialty Leasing Manager
 

Postadress:

Citycon AB
Box 1220
164 28 Kista
 

Tel Citycon växel:

08-522 80 310