Kontakt

Cavendo Asset Management står för centrumledning och den kommersiella förvaltningen, kontakt centrum@cavendo.se.

Felanmälan - För felanmälan och frågor om fastighetsskötsel kontakta Hestia, fel anmäls via mail felanmalan@hestia.se, akuta fel via telefon 0772-25 25 20.